پایان نامه دانشجویان


مشخصات پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ورودی سال 1394

پیشرفت کار

اساتید مشاور

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

دانشجو

سال

دفاع

دکتر مرادی/دکتر رضائیان

دکتر نجفی

بررسی عوامل موثر بر فشار خون بالا با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری

پرستو جمشیدی

1394

دفاع

دکتر سلیمی

دکتر نجفی

محاسبه سهم منتسب جمعیتی عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی با استفاده از رویکرد مستقیم محاسبهPAF

ژیلا جوانی

دفاع

دکتر مرادی/دکتر رضائیان

دکتر نجفی

بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سیگار و سن شروع مصرف بین نوجوانان به روش آنالیز چند سطحی درمنطقه مدیترانه شرقی

رفعت شادمهر

دفاع

دکتر مرادی/دکتر رضایی

دکتر نجفی

بررسی تعیین کننده های اقتصادی اجتماعی شیوع دیابت و سنجش نابرابری آن در افراد شرکت کننده در کوهورت روانسر 

عارفه گلشنی

 

مشخصات پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ورودی سال 1395

پیشرفت کار

اساتید مشاور

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

دانشجو

سال

دفاع

دکتر نجفی، دکتر پاسدار

دکتر رضائیان

بررسی عوامل مؤثر بر اضاعه وزن و چاقی با استفاده از مدل معادلات ساختاری

میترا دربندی

1395

دفاع

دکتر نجفی، دکتر پاسدار

دکتر مرادی

بررسی نابرابری اقتصادی _اجتماعی در میزان دریافت کالری بر اساس منابع تامین کننده آنها و تعیین کیفیت کالری دریافتی بر حسب گروه های اصلی هرم غذایی در بزرگسالان روانسر

مهین امینی

دفاع

دکتر مرادی/دکتر نجفی

دکتر صفری

برآورد تعداد زنان تن فروش درشهر کرمانشاه در سال96

لیدا الفتی

دفاع

دکتر نجفی/ دکتر رضائیان

دکتر حیدرپور

برآورد میزان بقا بیماری ایدز و مرگ در افراد+ HIV در شهر کرمانشاه در سال 1396

بدیعه پاکدین

دفاع

دکتر سلیمی/ دکتر رضائیان

دکتر نجفی

بررسی عوامل خطر و اثرات متقابل آنها در ابتلا به سندرم متابولیک در روانسر

مجتبی قلندری

دفاع

دکتر نجفی

دکتر سلیمی

بررسی نقش واسط  بهداشت دهان و دندان در ارتباط بین اختلالات روانپزشکی با بیماریهای ایسکمیک قلبی در جمعیت شهر روانسر

زهرا دارابی

 

 

مشخصات پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ورودی سال 1396

پیشرفت کار

اساتید مشاور

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

دانشجو

سال

دفاع

دکتر نجفی، دکتر کاظمی

دکتر سلیمی، دکتر رضایی

ارزیابی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر عملکرد بیمارستانهای د ع پ کرمانشاه با استفاده از سریهای زمانی منقطع

ژیلا عظیمی

1396

دفاع

دکتر نجفی

دکتر مرادی

شناسایی مهمترین شاخص های آنتروپومتری در ابتلا به فشارخون با استفاده از روش جنگل تصادفی و تعیین بهترین نقاط برش برای آنها

ملیحه احمدی

دفاع

دکتر رضائیان، دکتر حیدرپور

دکتر عبدلی

بررسی اپیدمیولوژیک مواردگزارش شده بیماری سل دراستان کرمانشاه طی سال های 96-1386

محمد سعیدیزاده

 

 

مشخصات پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ورودی سال 1397

پیشرفت کار

اساتید مشاور

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

دانشجو

سال

دفاع

دکتر نجفی، دکتر رضائیان

دکتر سلیمی، دکتر مرادی نظر

انطباق وهنجاریابی پرسشنامه ی رفتار غذاخوردن دربزرگسالان شهرکرمانشاه

یوسف رمضانی

1397

دفاع

دکتر سلیمی، دکتر نجفی

دکتر رضائیان

بررسی همبستگی  بین ابتلا و مرگ ناشی از بیماری کووید-19 با شاخص های مرتبط با سلامتی در جهان

حسین نعمتی

دفاع

دکتر نجفی، دکتر سلیمی

دکتر صفری

بررسی نابرابری اقتصادی اجتماعی در ابتلای همزمان به حداقل دو بیماری غیر واگیر گروه سنی 35الی65 ساله شهرستان روانسر

کیوان سامیان

دفاع

دکتر سلیمی، دکتر حیدرپور

دکتر عبدلی

ارزیابی تاثیر زلزله بر بیماری سل در استان کرمانشاه با استفاده از تحلیل سری زمانی منقطع (1388-1398)

احسان مردانی

 

 

مشخصات پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ورودی سال 1398

پیشرفت کار

اساتید مشاور

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

دانشجو

سال

دفاع

دکتر نجفی، دکتر خسروی

دکتر رضائیان

بررسی رابطه بین دریافت واکسن آنفلوانزا  و عوارض ناشی از واکسن آسترازنکا (دوز اول و دوم): مطالعه کوهورت گذشته‌نگر

مسعود صداقت

1398

دفاع

دکتر نجفی، دکتر رضائیان

دکتر مرادی نظر

بررسی تأثیر آنزیم‌ های کبدی بر بروز پرفشاری خون با روش همسان سازی نمره گرایش در بزرگسالان شرکت‌کننده در کوهورت روانسر

مینا طهماسبی

دفاع

دکتر سلیمی، دکتر رضائیان

دکتر نجفی

بررسی شیوع آلودگی  به بیماری COVID-19 و عوامل موثر بر آن در جمعیت کوهورت روانسر سال 1399

مریم آقاجری

دفاع

دکتر عبدلی، دکتر نجفی

دکتر سلیمی

بررسی رفتار نشستن در بین کارمندان دانشگاه های استان کرمانشاه در سال 1400

پرنیا باقری

 

 

مشخصات پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ورودی سال 1399

پیشرفت کار

اساتید مشاور

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

دانشجو

سال

در حال انتخاب موضوع

دکتر سلیمی، دکتر رضائیان

یاسر محمدی

1399

در حال نگارش پروپوزال

دکتر حیدرپور، دکتر نعلینی

دکتر عبدلی

محیا ابراهیمی

 پروپوزال در حال داوری

دکتر نجفی، دکتر رضائیان

دکتر صفری

زینب شفیعی

پروپوزال در حال داوری

دکتر مرادی، دکتر رضائیان

دکتر نجفی

ارزیابی اثربخشی واکسن های کووید -19 بر روی شاخص های بیماری کووید -19 در دواستان همدان و کرمانشاه

فریبا زمردی