تاریخچه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1361 به بعد و به تناوب از کارمندان استخدامی وزارت بهداری که قبلاً دوره سه ماهه بهداشت محیط را تحت عنوان بهداشتیار محیط گذرانده بودند، اقدام به پذیرش دانشجویان بهداشت عمومی نمود. سپس در سال 1363 مجتمع آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی در رشته بهداشت عمومی با دو گرایش کاردانی بهداشت خانواده و کاردانی مبارزه با بیماریها، دانشجو پذیرفت.

در سال 1378 با تاسیس دانشکده بهداشت و استقلال آن از دانشکده های پرستاری و مامایی و پیراپزشکی، گروه بهداشت عمومی به عنوان یکی از گروه های آموزشی اصلی دانشکده بهداشت در کنار گروه بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای استقرار یافت و تا سال 1387 در مقطع کاردانی بهداشت عمومی با دو گرایش مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده اقدام به پذیرش دانشجو می نمود. از ابتدای سال تحصیلی 88-1387 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته و از نیمسال دوم 90-89 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی آغاز شد و در حال حاضر در مقطع کارشناسی بهداشت عمومی دانشجو می پذیرد.


 

- برقراری و توسعه ارتباطات بین المللی اعضای هیات علمی و دانشجویان با دانشگاه ها و سازمان های معتبر

- برقراری و توسعه ارتباطات علمی اعضای هیات علمی و دانشجویان با دانشگاه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی و سازمانهای ذیربط

- برگزاری کارگاه های اموزشی و دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کلیه سطوح مدیران و کارکنان دانشگاه ها وسازمان ها و مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و خصوصی

- توانمند سازی اعضای هیات علمی از طریق شرکت در کنگره ها و کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی در داخل و خارج کشور

- توسعه و گسترش ارتباط با صنعت از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی , مشاوره های حرفه ای و برگزاری دوره های آموزشی

- معرفی توانمندی های اعضای هیات علمی و گروه آموزشی به مجامع داخلی و بین المللی

- ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش در گروه

- توسعه تحصیلات تکمیلی و تلاش در جهت تاسیس رشته های اقتصاد سلامت و مدیریت خدمات بهداشتی در مقطع ارشد و دکتری

- توسعه آمورشهای مجازی, الکترونیک و غیر حضوری

- جذب هیات علمی براساس نقشه دانشکده و گروه از بین دانشجویان ممتاز و فارغ التحصیلان برجسته

- توسعه فضای فیزیکی گروه و تجهیز امکانات مناسب برای گروه