در سال1363 مجتمع آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی در رشته بهداشت عمومی با دو گرایش

1- کاردانی بهداشت خانواده

2- کاردانی مبارزه با بیماریها

دانشجو پذیرفت. در سال 1378 با تاسیس دانشکده بهداشت و استقلال آن از دانشکده های پرستاری و مامایی و پیراپزشکی، گروه بهداشت عمومی بعنوان یکی از گروههای اصلی دانشکده بهداشت به همراه گروه بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای استقرار یافت و تا سال 1387 در مقطع کاردانی بهداشت عمومی با دو گرایش مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده اقدام به پذیرش دانشجو می نمود. از ابتدای سال تحصیلی 88-1387 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته و از نیمسال دوم تحصیلی 90-89 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی آغاز شد. تا سال 1397 گروه بهداشت عمومی در دو مقطع فوق ( کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی ) دانشجو پذیرش می نمود اما از آن سال به بعد پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی متوقف گردید و آخرین گروه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی در بهمن ماه 1399 فارغ التحصیل گردیدند و در حال حاضر گروه فقط در مقطع کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی دانشجو می پذیرد.


 

- توسعه دانش و تخصص در زمینه بهداشت عمومی

- هدایت پژوهش ها در زمینه بهداشت عمومی

- همکاری با متخصصین نظام سلامت و ارائه مشاوره به دیگر گروه ها و سازمان ها برای بهبود عملکرد کل نظام سلامت

- مشارکت با دانشگاه های ملی و بین المللی برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی


 

- برقراری و توسعه ارتباطات بین المللی اعضای هیات علمی و دانشجویان با دانشگاه ها و سازمان های معتبر

- برقراری و توسعه ارتباطات علمی اعضای هیات علمی و دانشجویان با دانشگاه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی و سازمانهای ذیربط

- برگزاری کارگاه های اموزشی و دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کلیه سطوح مدیران و کارکنان دانشگاه ها وسازمان ها و مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و خصوصی

- توانمند سازی اعضای هیات علمی از طریق شرکت در کنگره ها و کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی در داخل و خارج کشور

- توسعه و گسترش ارتباط با صنعت از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی , مشاوره های حرفه ای و برگزاری دوره های آموزشی

- معرفی توانمندی های اعضای هیات علمی و گروه آموزشی به مجامع داخلی و بین المللی

- ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش در گروه

- توسعه تحصیلات تکمیلی و تلاش در جهت تاسیس رشته های اقتصاد سلامت و مدیریت خدمات بهداشتی در مقطع ارشد و دکتری

- توسعه آمورشهای مجازی, الکترونیک و غیر حضوری

- جذب هیات علمی براساس نقشه دانشکده و گروه از بین دانشجویان ممتاز و فارغ التحصیلان برجسته

- توسعه فضای فیزیکی گروه و تجهیز امکانات مناسب برای گروه