تاریخ بروزرسانی : ۱۳ تیر ۱۴۰۰ ۲۰:۲۹

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ تیر ۱۴۰۰ ۲۰:۲۹

:bust_in_silhouette:دکتر  بهزاد کرمی متین

 اصول مدیریت فن آوری اطلاعات اصول مدیریت فن آوری اطلاعات

اصول مدیریت صنایع غذائی اصول مدیریت صنایع غذائی

 

:bust_in_silhouette:دکتر مجتبی لیمویی

Vector1400 Vector1400

Medical Entomology 1400 Medical Entomology 1400

 

 :bust_in_silhouette:دکتر ستار رضایی

برنامه ریزی بهداشتی برنامه ریزی بهداشتی

Curriculum course HSM Curriculum course HSM

 

:bust_in_silhouette:دکتر علی کاظمی

 

:bust_in_silhouette:دکتر روح اله حیدری

 

:bust_in_silhouette:دکتر مسلم صوفی

طرح درس- اقتصاد مهندسی طرح درس- اقتصاد مهندسی