تاریخ بروزرسانی : ۱۳ تیر ۱۴۰۰ ۲۰:۲۹

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ تیر ۱۴۰۰ ۲۰:۲۹

:bust_in_silhouette:دکتر  بهزاد کرمی متین

طرح درس - اصول مدیریت بهداشت عمومی - دکتر کرمی متین اصول مدیریت بهداشت عمومی - دکتر کرمی متین

 

:bust_in_silhouette:دکتر مجتبی لیمویی

  دکتر لیمویی Human Ecology.21.Lesson P400 Human Ecology.21.Lesson P400

 

 :bust_in_silhouette:دکتر ستار رضایی

  Tarhe Course HS 1400-1401 First Nimsal - ستار رضایی Tarhe Course HS 1400-1401 First Nimsal

 

:bust_in_silhouette:دکتر علی کاظمی

  طرح درس مدیریت و نظارت- نیمسال اول 401-400 دکتر کاظمی طرح درس مدیریت و نظارت- نیمسال اول 401-400

 

:bust_in_silhouette:دکتر رستمیان

Immunization-Course Plan-1400-1401 - دکتر رستمیان Immunization-Course Plan-1400-1401


تاریخ بروزرسانی : ۱ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۲۱

رسانه جدیدنظام های سلامت در ایران و جهان

رسانه جدیدمدیرت و نظارت بر مراکز بهداشتی

رسانه جدیدمصون سازی فعال و انفعالی

رسانه جدیداکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل

رسانه جدیداقتصاد سلامت

رسانه جدیداصول مدیریت در خدمات بهداشتی