ارزش ها

 

همکاری
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با ایجاد تعامل با دانشجویان، بخش‌های تجاری و صنعتی، سازمان‌های دولتی، مؤسسات معتبر و جوامعی که این دانشگاه در آن فعالیت می‌کند، در پیشرفت جامعه سهیم است.

عدم تبعیض

ایجاد فرصت‌های برابر در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و رفاهی برای دانشجویان فارغ از هر گونه  تبعیض به‌واسطه نژاد، رنگ، جنسیت، سن، زبان، مذهب، وضعیت اجتماعی اقتصادی، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید

تنوع
گروه بهداشت عمومی پذیرای طیف متنوعی از ایده‌ها، عقاید و فرهنگ‌ها است.

جامعه اخلاقی

گروه بهداشت عمومی با به رسمیت شناختن عزت ذاتی تمامی دانشجویان اقدامات خود را بر اساس رعایت انصاف و صداقت و بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب و جنسیت تنظیم می کند.

تعالی
با تعهد به نوآوری و خلاقیت، گروه بهداشت عمومی تلاش می‌کند تا با استفاده از تمام ظرفیت‌های خود نتیجه‌ای با کیفیت بالا را تولید کند.

یادگیری
گروه بهداشت عمومی آموزش‌های شغل محور را توسعه می دهد، نظریه و عمل را تلفیق می کند، تفکر انتقادی را توسعه می دهد، بر یادگیری فعال تأکید می‌کند و تمایل به یادگیری و دانش افزایی مادام العمر را تقویت می‌کند.

مشتری مداری

احترام به شأن و منزلت ذاتی و استقلال فردی و احترام به حقوق دانشجویان

به روز بودن

طراحی و تدوین برنامه‌های آموزشی بر اساس آخرین دستاوردها و یافته‌های علمی

خودباوری

تقویت روحیه خودباوری و اعتمادبه‌نفس در میان دانشجویان و کارکنان برای مواجهه با مسائل و چالش‌های اجرایی و علمی

آزادی اندیشه و بیان

برخورداری از حق آزادی اندیشه و عقیده در بیان مسائل علمی، اجتماعی و فرهنگی

محرمانگی

عدم انتشار و سوء استفاده از اطلاعات شخصی و محرمانه دانشجویان و کارکنان