مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر جلیلیان

نام و نام خانوادگی: دکتر فرزاد جلیلیان

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، MPH سیاست گذاری سلامت

پست الکترونیک: f_jalilian@yahoo.com    

تلفن تماس09184685499


تاریخ بروزرسانی : ۳ اسفند ۱۳۹۹ ۲۳:۱۹